Thông báo mua sách giáo khoa lớp 1, 2

Vệ sinh toàn trường, chồng cây kiển

Phát thưởng học sinh cuối năm 2020 – 2021

Sửa chữa nốc trường bị dột

Phát khẩu trang cho toàn bộ GV và học sinh

Trường TH Phú Ninh A tổ chức hoạt động Trung thu năm 2020

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuninha 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuninha 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay